Informatie over de Polio Actie van Rotary International

Polio is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door het poliovirus. Het treft voor¬namelijk kinderen onder de 3 jaar en tast het centrale zenuwstelsel aan met als gevolg verlammingen. Het virus is zeer besmettelijk, vooral in gebieden met slechte hygiëne.
In 1954 ontdekt Dr Jonas Salk een vaccin tegen polio. Via de DKTP vaccinaties zijn in Nederland kinderen beschermd tegen polio. De ziekte komt in de westerse wereld niet meer voor.
In 1974 begint de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een wereldwijde cam¬pagne om infectieziekten als mazelen, difterie, kinkhoest, tetanus, tuberculose en polio te elimineren.
Sinds 1985 werken de WHO, Unicef en Rotary International samen in een wereld¬wijde campagne om polio uit te roeien. Dit gebeurt door grootscheepse Nationale Immunisatie Dagen waarbij in korte tijd enorm veel kinderen ge¬vaccineerd worden. Het is belangrijk om dit in korte tijd te doen, om verspreiding van het virus tegen te gaan. In 1995 werden bijna 300 miljoen kinderen ge¬vaccineerd, gelijk¬tijdig in 51 landen, waaronder China.
In 1998 werden in India, door inspanning van lokale Rotaryclubs, op een dag 130 miljoen kinderen behandeld; het grootste openluchtevenement in het kader van de volks¬gezondheid ter wereld.
De strijd is nog niet gestreden. Polio komt nu nog voor in Afghanistan, India, Pakistan en Nigeria.
In 2009 heeft de Bill and Melinda Gates Foundation 255 miljoen dollar beschik¬baar gesteld voor de laatste fase van de polio-uitroeiing. De voorwaarde voor deze gift is dat Rotaryclubs over de hele wereld 100 miljoen dollar bijeen¬brengen. Uw bijdrage is hierbij zeer welkom op Postbank nr 9589764 t.n.v. Sociaal Fonds Rotary Elst, onder vermelding van Mariapad-polio. Giften zijn belastingaftrekbaar (ANBI-beschikking).

Bron: www.rotary.nl/foundation/poliodossier

rotary wheel